coronatest för ditt företag

Vi tillhandahåller ditt företag med en komplett lösning

Coronatest för professionellt bruk

1

analys av verksamhetens behov, offert och order

När Ni bestämt att använda vårt Coronatest – vi hjälper Er med en helhetslösning baserad på företagets unika behov . Kontakta oss – Offert skickas inom 24 timmar. Efter överenskommelse registreras er beställning.

2

Utförande och besked

Då testerna levererats är det dags att börja testa med hjälp av er egen företagsinhyrda sköterska eller sjukvårdspersonal från någon av våra samarbetspartners. Provresultaten presenteras vid testtillfället och  administreras enkelt.

3

Återgång och förebyggande

Nu har ni en överblick gällande smittspridningen bland de anställda. Ni kan planera för återgång och en trygg vistelse på arbetsplatsen. Framöver bör testning utföras kontinuerligt för att förhindra ny smittspridning.

Coronatest med iNordic

iNordic erbjuder ett serologiskt test som påvisar antikroppar för coronaviruset.

Med hjälp av vår lösning kan företagare få en överblick på hur situationen ser ut på arbetsplatsen och planera för och vidta nödvändiga åtgärder. 

Tillsammans kan vi reducera negativa effekter orsakat av den rådande pandemin och förhindra att smittan sprids vidare i samhället. 

 

När ni bestämt att testa för Covid-19, välj ett coronatest som:

  • Genomgått oberoende medicinska studier
  • visar den information som är nödvändig för att kunna klartlägga och planera utifrån er situation(IgM/IgG)
  • påvisar provsvaret inom den mest optimala tidsramen
  • har en pålitlig CE-certifiering enligt EU:s hälso, miljö- och säkerhetskrav
  •  kan kombineras med erfaren och behörig sjukvårdspersonal för att utföra testerna på den plats som passar er

Polymerase Chain Reaction –testning är en metod för att undersöka om det finns arvsmassa från ett specifikt virus. Utförandet går till så att vårdpersonal för in en testpinne i patientens näsa eller svalg. Provet skickas sedan till ett avancerat utrustat laboratorium för att ta fram provsvaret. Det dröjer vanligtvis flera timmar eller dygn innan man får reda på sitt provsvar. 

Denna metod påvisar ENDAST positivt om patienten har en pågående infektion. Testets sensitivitet blir svagare senare i sjukdomsförloppet och kan därför visa negativt resultat trots att du är sjuk.

Serologisk testning är en metod för att undersöka om man har de antikroppar som utvecklas till följ av virus och utförs genom ett blodprov. Antikroppstesterna för Coronaviruset kan visa två typer av antikroppar, IgM och IgG. Vad provsvaret visar beror på hur lång tid efter smittotillfället man testar sig. Positivt resultat av IgM påvisas då man nyligen blivit smittad. Positivt resultat för IgG kan man se först efter genomgången infektion. Serologiska tester ger provsvar inom 15 minuter.

Det finns antikroppstester som endast påvisar antikroppen IgG. Använder man sig av ett sådant får man dessvärre inte veta om man nyligen blivit smittat och har en pågående infektion.